Do u °J ^A/~ yl «r. (bjyf'jull^yj i\ BESLISSING. JLx ^Ll/wiXu- v-*^ —aV [10 ^A' £j$. M'r\\-z£*iJ\ cA~ct£- cList_ l^x^v. AA/h~c cAA f iWt ctut, 1 ^v> (Y^AS^ eLvv»^ 'V^t-^c^uT" ,/WLX/T^ ^^-V\ i>-C^\^tL^ loCttXw^ /Vwt^ /4(/T oLt y^AAHy^ï^LQ. -iXa^AJL A^A^AjL^ (\^sA^yyJLuAy%AA^ AAr^r\^ci/T <?X-x_ y%j2s\rts^y^**~^ At-cl^ -O^ 2) _f^T(/{. - 'VL CL C^v/4 iVtA^t^e yAr^i Ci_^ CsJ.C^J.^j- CL^s VrEI otx^ Njo'-t-t^a -4^**, 1A>MX^lx^4rvvV^c^ o-tyvw<. I I J \yJLd l^j &CAj ^X)'t/V<. D ^LC/ tLti~. ^c<_ {Xa, 1)'^\^f \a/~v\A\ "VtW^ irv-y*yi~^ eL^ 4jlJL "vvi^^sXiJi I- -^oX-EU, /t-vW-cXA etc A* j cCc ^VwtcLjl - /Cc 'V-£'\X<£-Vc*i) ArTVn OLAC^^N /VCC^T" -V-^ cC-*^ OCa^-I^-»^T CO. 7' V-iN'd/l /Os AA\^o^<X <vXcCct^3 /WvvVC-LC. /^-t- ctL/M-^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zl^ik is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. cXclyLtX**-^ E oc^cCt*Xi— AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 440