T^f 4 ~i -ê BESLISSING. .,>UtcT. -t-M/Unti- I -v\ 'V-^-\^> 'VXXJL?t <As<nf\ 6/C>i_I cX-CAX^. v*, IX- ^cc«x-£^_j Ky\f <n5V. 5Z. VtTLi^ Uil \Ptkvv y^xA /VcXvi|'v^ .-^v~vv-^T r^jJt ^iatv^cL^ c4~c 1/*V^v<_^t v^t-i^l 0C/-XC 'K^Ca-^^X j ^-4 C*—»-v^X^t-^v«-^ X)^/\JLï I/V**, O^TrTr^^^^X*», /XO^>^trv/l -l^rxJL^rX^ ~X ^Ax^nr^-^.ct<. A-v*. /V-^"V /VTT-V^^. /VwC/1 £^-4- /VTr^X^XA^ X^luvVU. /fn^W" ^x^-y\^cXy\ eL^ <x--<c^" ✓v-ir-w ZT y\>ju\ ^^cAjulX^VjlXZ^L. h-, 'IC/lv/i-'-^ zl—v'T" ^^^-vvvxx^a>o-/^--y£--'^L"'6^ -*-v-^ ^^c(-£a-£^ 1—ir^f -^5 x a-v, £>(^v4^^-v-<( o--v-ic-^ (2. j oCc cvCtVj -t^o X k-ZT. - V-tSj /^JlA cXat-[T\. i-A-^X-2- (Z'C-L/Zl <JC- Cf" ■=- vxrtn cL<^ tt-'V-Cwvir ->cju, Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de a^ak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. cCxe--€--t-«-^ 1-^ (s-/oC«j-£t-L^ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 442