NOTULEN Vergadering van Burgemeester en Wethouders GEMEENTE SOEST \A> ,w4IC NoLk van de der op uw dag, den 192J Tegenwoordig de heeren: SecretarisCE, Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De-Secretaris, De Burgemeester, tfvi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 444