jy~ Jr ja &JJo.X'h^] BESLISSING. (Jl »-uX ^3 -C- -"VITT/VIA' C^y^cL^x^ <^n --L ^-«-Lard-^ l l I kV.-* yUvl AANMERKINGEN. *i *~jr V ajdict^^- AZ? $JZ V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 'c Cv- l^^rsr-tkJLo oLêatul f c*JL*o cXj/KA- >^yT_-v- <^Lvvdyr ^^aLarl-s, «*-'-, cLe, /L\rcAA-t^-^-tjL IA -j Jïc AUvÜMv^^ "<C^V^-rv C^A --^5 ^xrv^AA y^xA c Aanduiding van het dossier jj/aarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. j oi^ulx^x.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 446