.0 BESLISSING. #g /VTh-tKV?^ i*/T, c^, ^trvwia^^r C'Lfc. S\I -«-^-(L 3/tvUXti-^ -Li ^V' <?jcP ^i/ y/3. ^ir~\T\- d—(3^—-Ax4 gyOl-vv*^ -€_^t-%-v. -^> frv-cC^6\xv-i^» -^-^S eXu^. ^-cc^C ^jGx<^-v u-fcC/i *K ^Z3 vvx «--^—AT-(^ ft/yjlu\^ (i^.C\. JUA --'CL ^i—f^T" cXx y\y^{L^v~irC* -o /)vx^-<. ?|Maa^vlt/ i 6C<. ^«--^^ï-^/V--C^v-^C~a_^ f ^vv* L^ -C^Uf Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. '^///yv<C4 ^Id -0^~$ Aanduiding van het dossier daarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. JL^ v<t—»- Lu?Lir -3 Cu cbxxXsi** 13 a-^cLu^&i*~^ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 448