-U I 1 sr ^c*-v-*>,. 1 a JLa |*l BESLISSING. ■cX 1 C/4 -cfeftiL1 La1 I U/ Hjy -iry, X3 V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. -V6-t- 1 1' ^^-JL>A eC^O-< «V. «--»-V-l/-\-<^ j A. -)-*l~A~ c~-*^ <A-Jut-S~ t S^-V-v-» t^*y^XA^<yl t? z X^ a^r^B -CU^ S-* J oL/^W* 7* Zf i - j^-i- 1 oL~c*~i^s. Tt. f? 7 X 2 n -- -2 -t-v* o>~ 1 b Oa^Ct/'t*^ c{jB^ yl^^X^tAHv^ £jv-o£«^C<j Ij ^Mvï /CT. 'Ev^wy^ oCt_ tfc£-S i P tA-^r(_c^N^*-^ jjM-M'Vt^vLA v^ ,4/^^fLaX^ 'VVi-i-C^UO 't'Vi*/! ^-«- /Vv^-ynCc^| "Vw-a,^Z t/-*~-v e. tf^Lóe

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 454