d- j: <3s ^.<A ö^ö/v^v -4-uJ Z^T-wvi-T-d/fus, v», cCt^ L 8 ft- 9JJ. 1 Syb. 'V. <3{^s xu-kVX-&-d/i<_ -v-* rU_ TA/TT,. Us 5 6 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ^V. Öl^v4. H "J lU\ ^4 1 0 PfS*. cum cLe. u,n cC/T ^G% w 3 C CT> "O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. -/• Vl^v-v U l/v-^ C\^ C<-^ "Al XtT /Vvutd, ^L^-VU-V, cCÖc -*/-yoTz-i*ZvT /V<rv\ -v-t-iA. -v-»^ cK* &Cvw| <vVa y»^.. ctU. CUwaA-A L (/wM^-Ci. (rvwvt44v|yi vVtJ ^-vL/UiZ-vvwr yuXZ t-L-A^T ^jtA' /1^w4 X^W\ tO - -V-yo cX^-u* rVtitA^V» -Sj zV"6^£-a <-"fc* cL&OsjZ. Cl j2^wa AJLsvC^c 'VM^-v-a-v-uO^aJ^ /V^A^r^-t^V'-vA^iyG-v cCc_ -^^irGvzGj<_ U^-V cA^WV /^T 0_a. e-^. "-G. A /V-n oCc J* x^vc^i-trvvtj' /^-VtA-^Atj cCvt/N zl/^WA^o ^t^-, ^^i--t«-ccA O^i-cGf"' C^tnviA tr-^-Z -H-4- eyi-ctVA. ^v-e^ «AL ^v. cl^V-u/i^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 455