r ,j^ <3l -x X) M/- BESLISSING Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. S~ xtn/XiA^ -vvc ^£)_e. ^vcoU cL^uA cAiyi\j cC*. v/1^/4^ -^ivh Uj iv*. 4 C^o-lX. djL y^3t^.CZxJL xr~xX^*-^ aJL oCa, XcnA^U^ lA^v ""'"-vvE.^ C<_t_ So ^-O-dLt-tA-O-^ iu^-1^-\ <^3 -o-ex&jK --«rwcE^-». cL. /\\S? I j J/J 5" A, I Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. H.c J 2 la-</ cGc-cJL^ V-di^ <?W>. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 456