EL <r C a a dffo. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. JITl. I (0 d\T i 'M^rtKVvXXit'* (TiTi. 5 8 S\?3. ■>U /v^ «C*. J ^(j £5t^l^S /Ije cud (i^v ^J2^>Cs^ JL' <y 3 C 03 "O C. V- <rvi /V-t>v-v ^<L^\ye/y'f. Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD. /"Vx-i*—<c« /V*-C^ ci-4— <^V<'acw yC-^-w -V~t^ ^EHr-irYVx-^^t-*-4-0 -<^y« ^->v» aQ^i^^JZ ~S^y-cs^%~^ccA^it. 'VfM l4> S J c^ C^4_ Urtm cL<_ T trw-». ^vm_x4 (AjL^, ^LAt/^-'fVV*. -<r^C> *V-^cA-<-£. O-t^ -2--S. ytc /tvc^lA! /Tvvv^Xc A^vzl^ir^^t^-%. -^i-^ ^-tXjM /V-^ '\JL4S\^ An^ KvLzt" /^<rC£x^_. öLa^ /C>. u. Ie/-u o K. v/M ^j^ct^-v <\jlg-^~*\ t sv-\rv\- - - Cc-c^ t^-c '"l/' ^l/^irirv^u^t zt-ov. (Lox, -Vv, es. Zt- /0<OZ_4LT ec^~. ZT ^EeEXc ZLt^T G^-vn czCe z^> p. £L^ XrirW^v cvt^ul<. A*-44^CM^tl Z^V4-T <LA-vt^v xEE /Vvt^pvirC*^_ cLx- ckjsXAAs^ 'V~*A \^yiAir^t- /&-<SV /v~t^ -Ca, U/^/ -JlxtA j/OExv_ U4X X^4vv CcX- I *1 4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 457