.23^7 J. BESLISSING <L ^r ^«3. l> V^" (Pi/. /J Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ^~y-> ywvii" /v-—c*-«_ £C-C\^ CA-2^—Z- />V^i-tcX^ -j" tU. V xiS ■w/i «X_c c\^y. T^t--V. £^/-n 4 /V-lr"C ^tArvv-iCT^ ^4? Q^o-^ir^t«^ eX_c - ^£t~ in*m i^Lc- iX, C?0^--^€y4x<^ V^.^4^ /irw*U~ cX<_ -vtX^ Xy<5\ a tO_ xtwtttd'j /H^e-T \rky cLt. xi V ^CüoO-vw^ öXo oJL»^ o4n^ «X<_ ^cl^lr^CtXt^ V*^ êC4^ /^~~1^ 4S\A. C-^-ZAAsy- ^\f \rZJb^s C^^LM^S* ^Ul^\T ^-V-£-~\_^^ ^^va/T ÖA_ (iyV^O V-fr^ CJL^ 7)-< - CKs^t. -UrniW /(k - p.-^tv-iyTe<~~L tryj ^R^T 4^Vt 0-e^c TT C^dLX. "^j i-vrG^. <-vVLt> cc-i*^^ <5 ct<_ Xt/ci^CL-G"^ G'k - ivyv ^CE .é^dLrdl*^ (ttkl/^M /L &G/T sLt wi-^" cCc ^lGa-oL/C^ ^trvv-n^ï c4_cLedLL^i? O-v^. U^cLi^_^ R~#. c fVV- tl^"11.'4!, Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. /y/. ~y/y-Zo ZJ ./-/*/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 460