"M A- <r I v. ^-4 Ij?. tfjr. a a BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. X. fjl. V- ux<j Zff. cU. tHvcLs, X-b v<AA u,^ .o" jn O- Ly 13 vc,. OU. aJU u<j-Xj Va J**"1 1* xL uS Xt/T _^Xz^ cL^At~ Xl t^l .Xdt <y 3 3 03 ~0 Dagteekening en volgnummer. -tyve, eC-w c^cX/Cc* <yX-v--<_ \„y4-A--vsyfLc'i/«c'"C> eXc yCe»uhs\ - oLt/v^ A~iF\ -Cc-Vt^ /£xrXXx<yCé cA^o-ua yvwvc cX^x-X. -wv^etX-Xt^zL>- <>C<_ J2-A, U-Xc /4a_X/T <^C-XX«y^ -XC. cXX y\~V^ y^^cT* ^v-w. kW <*/Vuy^ ^tc* -V~^ (X<~ C"4"c*~^*t ^tZVvX. cXyna A^iy «X<_ eXuXu-j \^Vw^v^ C*-^*y cAx- ^g6 6u^O/u /V-^ #X^ \yV ^iT. CJVtrvui 4. _<_eX4 CjCaX C^-t. cxXw^ cXcfcXXc &L&A, y\-ArA A~X-C. u "VMru/tv^ y^xX~ y^Lx. >-w-» <ï(2^7zCv.cXt/r 'Ev|A1 ^i-Vifc-^L-^ ^£/V-A_ cX^t ,/Xe yX u^e+s\ J ^4s*\ AhA^JL 0-+aS" CK-Zst^r cX*- ceXc^w .- TUU^f I J I tcXv \JU~1X. G/iyvvvxyLc ^ivut -V^lZL 'XT /^o-^esy-i ccX*^ cl—ct^ Ary-i H (TV. JZJlXA 'Tvvt <X<_ A—tx-AT X-^r-KVv/i-^j2 l/Ov^ ^X U/êO- I yC-Xw-cXlT - 5-cXfrW -Cc-i/oe - C^aaA*- ^AtV-Va^X. gL*^ A-t^ Ao jL-o -fc/344v^ /Tr>w4-x>wï fcU. i*- <j(^v y^vrvX*^ ^V-6j />€aA; C>-X^V. /^VA.«5l<^v /tcX^ Ujl^, >/^irv\SC lA^- ,/ivt^T /Ws, tfXtx cX/t^. cXe. ^js^a, cL^\a-<^ yiA-x^ cX^ ^VVA. y» /,l/lrt| ^vuvm^ tX^yT s-Arv\. yj^Xy-^3 ^a~-^^\^JL>^ir-U\Sï öX_x_ y|/oy-v xJb^A^iAso ^Ary-s cXa "l/^Vc^cX^ yAArv^n /ty5 A-ö {2. C*~a^, 'AA- &- oCy^ y5^X^y--i^^tXi''v-M

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 461