•H ^*Ar t"? ^3" jd1 I BESLISSING. C_ TS -^o-Lvu, *0 ■?z ^vV /t h f. XJLsu^ \^S&dLjL LTU r L-%-4, ~\\J^\ oLa^_ tLxxJUu. v-cA/T \^JL (xsv^S' syuJÏÏ'l Ti. Vm, V*v/G i« >vJ <*<- ^'j Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. /c'V ^(.-T rv cCT .:^-V- --'Ca c"*— /(^rr\ (XiT cA^X- VirA 'AjCx'^c ^c^w^vvv^ oC^v /Cc" -*-^V 'V-trrv Xt^xT 'V*^ H >/yw-cxt<, lA* Ovx^ca^ WVt ^-t*V"V"V,CA~x^ x^-c -^0-c /Vt^X^t» ^^J'rv<:A^-v. p(Jn^ -V-^ (U~c(/Vto /j^£..<^i^ /^"a) vf k. et. Gv-t^cLL»^ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. c/ Vz- \J- A^d-tJ-L-L^ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 462