^v\u. 4 flM- BESLISSING. Cj^ /M Xy-e^^ I^-hX^PL^ TT?^ l~V yi? r^Vf 6/o >^A/ T JLA, iry^ c^CL^s AaJCZ Ci, cK^lsO "VU<^-w» *1 '\j\. C*~aJ ~^L<-14/L\ -^cjf \/y\.cLA -^o JU€^[ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. "VCR-a-a <jh t, -nmA *T-£ /Vi^a-c r/C-o/C - .s0~Jyï+. c^/Cca U-J/A 3-"ö C t eiA. (t^^ L- '3- tvLL^ NbS^ ^toc f-V-ATA-t aN - 1/Slrv-cC<^~ -Ê^ï^Ltr^L^ s^x^a^a, 'VTr^^x-vv^s f-c^Lv c^iyh.u-ver. ;-tv<- -w», /Hw^in^u ^rV-^-v-vN i^Ce, -Wi^v-iAytii, oCt-v *L<_ ^É-^VAU-^-S^ >UAyA. V-IrvA. -"LtLeZ-d/VACAvL^ *^~{- ^-C UA-i Otx V-^v, T^^cT /-W^-A-*. oL^ u*-* ^C<_ O C^-*-^ Vvw-^c -vCeXLt^ Xtx 'Vv,-«'t*> -kooSa. V^vJ!» c^^yt^ry. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. Z-2 O^P(U-*-lJU-~-r 1 AANMERKINGEN. V~ cl-^LuA^~^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 466