r~ <A W. ■yy/ wV Vy BESLISSING. r\ ^ir VG-v d^d y^-X-a-L-v-'CïZ.. w r XGL v^* <JV//l i_ (tv* ■Vvuyrw ^-x-Gc G^yL^* C\^1 ^""N /{\X<~ Ka, -/(/t/lyfc y-ty^T/vd^" HAy» u Jyu-f». KA. yiiMc y-tyl/T/vdyT <a£o-v^i- Gd OyWyV-fl gyv-u^yyGCi, «^rl/GGLy* (/-MyTLiya d/T y^G-^-cy^yvry^* Ó^uJX oLl. A/~*y\-*sv4-^sy>- L^l^~ ..-^ytyT y^^e^ynyvtyya XAAy^L^ yty/""vA- ^^e-^VExet y\i cXju^ j/'tS. w*Byuy^yG - Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. L/yL^G^ ,IAa\ ^Urywt^ i^-^^vvyd.*1* >«5* o-c£. %7 o oU. x^eX-xr- VJ/\A/~\ (kX/V^AA*^ -C&VV, dXA-<jj J^Xi^-^ >u/vyvi- V-t^ V*^4kT" IAiM^a. '-»-. lbo*. 'V£vevU-l vi^ Ca_- t<—LtL-c^^ xl^unA<»/L. C"y* ^M^cT. y\X> \k~c^ ^Cc. tn^^VXMy-3 /fydyX ^C<^. ^-'Vt/t-^ÜyH, ^ut^vx^tdT oO^j JlG»'v/Lx~ (d. i^-A XL ^eA^uc^yL^ y^*-&o cy&yy£yT" X^u£ y0i/-tfv5~iry^ ^c- w^yuv^yG -L-Kf pLfr-1^ _^v^v. (ij. y^vtttLA. V-^ C>U_ v X/x^yUyM^aX^et-^ (Xiyu^xX^'^U. Cy2. Öyn^t ytrv\yï-3yLe - Invult - WW tt*. ylrvAA^ iyv-vv^ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor- den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. l* ayfcGuLCw^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 470