Ijl Vfc "y BESLISSING. 4 JLaA bU/Ut /U^^K 4-"VW*-V ts^*U^9 V"5 A^H^-V - ^M ök\. ^V' Pi~k. Ia VJlA Js-r. *7 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. JLX^ ''Vj* fi- c (/-u^ - c Cs^jlcA^jiA, aj) 5~~D. -,. cux^ ^~£IA/\jZ, Zs\-4Aaat, \r-C^ fr^JL. ^c^\/UxJLt^ L A/^CxA^ Cu*. Xa, C-A. *-w» -^"-C-^iAx^cZ. 'V"\A-t?C \^aJLiaxa. ^\aA -brfuu^JL Ar-vy\ (Au 4/3 AAAJlA A^aA-^X^\JLa^ ykVTVl^i '/WU/( c4-C 5 ^Cc yb-v-vLcJx e^vxxlx.oA^A) cA. CL^lA eL^XJL. (.1 iWU^" Ar~fj~y\ XA/^C^sV^t C*s\x**o\ JU* La IL &-*VO .tCc- &ui~L cA^c**. a*at~\/\aLA v~*ai -. Ajv~~v\aL% '■^ajlA. x^» »~uj^ /Cr lzAJU^ Wj tia- ^(rVvi^tviV c/v—fa-(Lvt^a (01 veta^j «ca) WaL^ A\_a^ ut (A* .aa, T --lytT a-», aaw-ccaiaa. cjw (j C' ^uv-wU/C ^AnjuA ^ouy^yf-rJC ia» V^, cG. ^TbatrvMarC ir-VAaaviavo4L l/v»- rcl/aVtê'», v\AA- ,L> -t^o-LvA-*^ t >\zLA v^aLCcat J r.ai-A^.J{J^ Jvl. L*. V-Waa^ »G-_ Waa-s-Aa-ia. aJL^ -wuartat (TV«A-£ca^ '-ajyT --un/vl^ aanjs^T oLv "X) WC. t^Ltaw "|o X**A) k,vr V- J^ aA*Zc Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. XArV\A%" aV^TcaJ-. <U tU. V(vl| 'VxA.cL^LAJyUX oy Cicui* «a. tt^ "Wust I^Awt» AaA- "IV taL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 474