<^~p NOTULEN GEMEENTE SOEST Nokj. Vergadering van Burgemeester en Wethouders s van de der op \J.-Lvkidag, den 192J. Tegenwoordig de heeren: s^A/Ia.. J^j Secretarisxl/ J Afwezig de heer f?. rV o-e^K tLt-vi De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Burgemeester, V. -C-wnL<V-\ G'0/v\. 7'urx^-cLt^y. Cr-M_~<Wv."V-VA-&-T

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 476