r- :<d &{~s BESLISSING. M1 H2>L j ;^- 2 v? réi. 2 y? J" 2-^V Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. a oLa-u. -W"tr4-w_-L^ /K—\ST~ V<^-L'£ i^aV-u^v cs~cA ^TUU^, jC*1^ j„-<rS-Li-0«^ »-vv<l-UrrMj 0-^j 4_ ■*—■-> 2-ft—-C» </i cGk^t. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. cXjutA^~^ 1 C txJ eCt-t-G^ ^4f*t <Po cC^ï»x frLe—t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 478