1 BESLISSING. itsen van iikenlaan I m Vos, den titelI ise en een® een rij ke nn en, ej vast te ;aande 1 uden van ,s a.s.tenl r het Col-I n Actie e Beek. ig art.251 len uit- in instand| ulante huif t wordt ingezien uit het onderzoek gebleken is dat het reclamebord geplaatst wordt ten dienste van A.Legemaat, die het bedrijf niet op het onroerend goed uitoefent, wordt besloten afwijzend op het verzoek te beschikken. Wordt besloten. Wordt toegestaan. Van het schrijven wordt kennisgenomen. Wanneer het bestuur van den A.B.T.B. eene schriftelijke verklaring zal hebcen gegev Jat hoogstens f 100,- per jaar van ge meentewege aan bijdragen verschuldigd ^al zijn, zal den Raad worden voorgesteld jovereenkomstig het verzoek den uitspraak te doen. en. ing Engen-L affen van ■«ordt besloten. n f 497>3?j L.0. school en R.K.ntfi bedrag Llen. tische lijf 1 een keuZ1 jezicht oP Lijst te kassier ïitect te ^ereenkomstig het advies wordt besloten. en 1/ clP cLv-Zt*- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 1 3/z 2,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 488