J JHJ. s s c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Hl- Mij. tot Exploi tatie van Onroe rende goederen "de Enghrand". Directeur O.W. 4H- lïed.Herv .Diaconie J. J.-^utoan. Soesterberg. H.C.M.van Beers. Architect. Huis ter Heide. 1 Aug'29 biedt ter behandeling aan eenige verzoelen| om bouwvergunningen, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. 5 Aug.'29 KORTE INHOUD. verzoekt over te gaan tot verharding van. en aanleg waterleiding in de Verl.Talma- laan. vraagt vaste ondersteuning ten behoeve Ta»Besloter Wed. H. van Veen Wiekslooterweg 0.2.25 (Braste or en D.Ernsten, Kerkpad 2.Z. <?8 3,- pe •aste or doet het vërzoek bij de berekening der belasting wegens publieke vermakelijkheder.J in casu dansen,gedurende het loopende seizoen voor hem de oude regeling toe te passen. deelt mede geslaagd te zijn de aanneem- som wegens verbouw van de R.K. School Soesterberg terug te brengen tot f 9^3»' en vraagt of het College hiermede accooraj gaat. (J 3 03 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 491