NOTULEN GEMEENTE SOEST Non Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de der op Dins dag, den Augustus192 9. Tegenwoordig de heeren: Mr...G.JeavethBurgüiic es ter A.Endendijk en AJ C»KQenders> weth.Qude_rs. SecretarisT» G A «Ba t enturg..,. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 494