BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Bestuur der Ver- eeniging ESVAC Soest. E.Diesveld. Nieuwstraat 28a Soest f b Minister van Def ensie Vereeniging "Een School m/d Bijbel Soest". Verificateur, der Vereeniging van ®ed.Gemeenten M.V. Centrale Slachtplaats. Soest. Directeur 0.7/, Gera. Secretaris. 4 Aug'29 7 Aug'29 2 AUg'29 7 Aug'29 6 Aug'29 KORTE INHOUD. vraagt vergunning tot het houden eener r loting. De haten zijn bestemd voor het maken van een wasch- en douche-inrichting in haar clubgebouw. vraagt onderstand ten behoeve van zijn gezin. bericht geen verdere bezwaren te zullen inbrengen tegen verplaatsing Woonwagen kamp. protesteert tegen de door den Raad ver leende subsidie ad f 1000,- aan "Soest Vooruit" zendt proces-verbaal van kasopneming van den Gem.Ontvanger per 8 Augustus 1929. verzoekt maatregelen te willen nemen op dat volgens de overeenkomst van gemeente wege een hypothecaire leening wordt ver strekt. adviseert de gebouwde noodwoningen aan deti Wieksl. weg te verzekeren tegen brandschat naar een waarde van f $000,-. vraagt machtiging tot terugbetaling van f 26,35 aan cLe Vereeniging"Vrijwillige Brandweer Soest" wegens gebruikte verver- schingen door het brandweerpersoneel tij" densden brand op 21 Juli j.1. Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 497