AuIm ^4^ ip. JrtfH. .14 /DIXIJT8 r/I i MO.HaO>1I EO AH 'A BESLISSING. .Cl U O H ld I H TflOX n eener ygMBesloten wordt de vergunning te weigeren oor het V op grond dat deze verloting niet strekt inricht ia» tot een liefdadig doel of bevordering van wetenschap, kunst of een ander alge meen belang. (Art.3 Loterijwet). an zijn e zullen onwagen- aad ver hoest eming van s 1929. nemen ,op-| gemeente- ordt ver- .ing van rillige ;e verver- >neel tij" S HCL i; l Besloten wordt de thans bepaalde uit keer ing ad f 6,50 Per week, te bepalen op f 10,- per week. ïordt voor kennisgeving aangenomen. Besloten wordt den Raad te adviseeren het schrijven voor kennisgeving aan te nemen. jZal den Raad worden medegedeeld. jen aan denl brandscii&l [Besloten wordt een schattingscommissie "te benoemen ter vaststelling van de [waarde van het Slachthuis met toebehoo- .ren, een en ander overeenkomstig de met [ie H.V. gesloten overeenkomst. Besloten wordt tot leden der Commissie te benoemen: [Ie. van Easelen, directeur abattoir Amersfoort 2e.M. Sukkel, particulier Soest. 3e.W»van der Leek, architect Soest. Besloten wordt de noodwoningen voor 2 5000,- te verzekeren bij de firma Knegt en Zn. Amsterdam. Bij diezelfde firma zal de glasverzekering ten behoeve iier woningen worden afgesloten. sloten wordt een bedrag ad f 26,35 aan de Brandweervereeniging uit te be talen. J0L Mulufr.jj ;Vyn het AANMERKINGEN. libiubnsA i .-ö <- 2H <A s 7 tflj- Vermelding indien van het ujtgetg^e.stfdf, geen minuut i£ gehouden. ■ismmungl aossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor- 'aën mei vermelding zoo noodig van het volgnummer irlhet1 omslag. <5^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 498