3 3 n. J «v J 5Y. e E "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. j (PO. Directeur O.W. Sinclair Petr, Comp. S.A. te Amsterdam. Idem. 4 Juli*29 4 Juli'29 H.V.Oliën en ben zine Import Mij D irJhrCAvan de Brandeler te Soest. Mej.D.Meeter. Soest. 4 v 18 Aug'29 Majoor Eerst aan+24 Juni'29 wezend Ingenieur 2e Genie Comman- dement biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunningen vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen,! vraagt vergunning tot het oprichten 1 een benzinebewaarplaats, zijnde een ten, zine tankwagentje, inhoud 200- L.op het perceel Kerkstraat 20. Kad.gem.Soest sectie H. no.4242. Alsvoor op perceel Kerkpad 1 A Kad.gea Soest sectie A no.2087. vraagt vergunning ingevolge de Hinder,?e tot het oprichten van een benzine-insta. latie met een ondergrondsch reservoir in/op het perceel Birkstraat 52 Kad.ge Soest sectie C no.1634. verklaart geen bezwaren in den weg te zullen leggen wanneer in de toekomst het kadastrale perceel Xa&x thans genus merd D. I27O, zal worden bebouwd en ver zoekt de afgifte van de bewoonbaarver klaring van haar perceel gelegen aan den Oude Utrechtsche weg Kad.gem.Soest sectie D. no. l645»laatsteiijk gebezigl als atellier. verzoekt in verband met verkeersbeleid ringen eenige 'beplanting langs het l^1" dingsterrein aan de SoesterTSergsches^1 weg te nemen De directeur van 0. porteert dat de belemmeringen zijn u-3 geheven. <y 3 c cc Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 507