yj- 3 ft. jfT. J? "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Gem. Ontvanger N.V. Prov.Utr. Electr.ïli j Utrecht Voorzitter B.A.Dijkman. Soesterbergsche straat 48. Soest. Commandant Lucht vaart Afdeeling 12 Aug'29 7 Aug'29 KORTE INHOUD. zendt maand stat ent» oek met kasopname 15 Augustus. vraagt "beschikbaarstelling van een loca- liteit voor het geven van een cursus aan hare monteurs, en wel gedurende 2 dagen. stelt aan de orde de beschikbaarstelling van de nieuw gebouwde noodwoningen aan de bewoners der houten noodwoningen aan de v.d. Bosstraat. vraagt of er bezwaren bestaan tegen het plaatsen van een gegalvaniseerd gegolfd ijzeren garage op zijn erf kad bekend sectie D. no.1361. - 22 Juli'2^ vraagt verbetering van het weggedeelte Bar. ningstraat vanaf café Sport tot de in gang Luchtvaartafdeeling. Notificati Besloten v in de Kerl onder vooi waarop het overleg ge school. Besloten w verhuren: H.festerve krijgen de der semi-p lijk bewoo née. C.Volf sen. woning aan ■bij behoor p.van Zwee [trek van d |jT7issBo [de woning Irlaapkamer pe woning I onbewoond. fesloten wi ■Plaatsing 1 gesloten Fering van F°or algehi peelte waa: pvergegaan pastgestel( T'ordt gen01 <y S S 3 C Dagteekening en volgnummer. W(

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 509