NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoS van de der op Dinsdag, den 29....Januari... 192 9 Tegenwoordig de heeren.LIr.»G.»....D.eice.t]a., Surgemeester.., -■A.»Sn4en4ijlc-,---w.e.tlioy:4er--r Secretaris Afwezig de heer - De notulen van de vergadering van den 2 Z st tt-<a «V wf worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de'ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met /Zs6van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 50