3jj. w 8 a BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Bestuur van de Vereeniging "Een School ra d Bijbel te Soest" loot». '.Tethouder Onder wijs. loo I Idem. Voorzitter 19 Aug129 KORTE INHOUD. zendt bestel, teekeningen enz betreffend! den bouw van een 5 klassige school op kef terrein aan den Driehoeksweg stelt voor de o.l. scholen in de ger entJ tijdens de feestelijkheden ter herdenking! van het 9°0 jarig bestaan der oudste ooi konde over Soest op 27 t/m 30 Augustus t| sluiten. stelt voor de plechtige ingebruikneming der nieuwe o.l. school te Soesterberg te bepalen op 3 Sept. 1929 des namiddagen 3 uur, en daarbij eenige autoriteiten uit te noodigen. stelt voor de openbare wegen,vallende in het feestterrein aan de Spoorstraat tij dens de voorbereiding van en onder de feestelijkheden voor het openbaar verkeer] te sluiten. Ifordt bes] k'ordt besl 3 C CJ> "O 11/01. Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 513