7 7/ 7' vf"~ 7 vArW. I h' BESLISSING. •11^2».^? 77" V. s~/y^/ AANMERKINGEN. v/V'^fijox. TptL />Lv- o w 7. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. £s J&cZ-, .- - 1'<*-*n~>cZ. Sc. -»,.«. <i Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 5 2 /ƒ- l^ cc/cLuX^w, I CO-*X-VVM^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 518