te ze, komen van h "buitei Burg ei recht tigd plan i is ge* nemen moet niet j zijn len t< tulen plan n dat ei er gev< kinger heeft meente aard d werp z gezien Amster result eenige commis sproke hebben met te de gem algeme ge bez' worden zijn m- oordee: kening meente dat nii

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 527