3 7 7 BESLISSING. <^V psi.. ^V' JG. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Z-~ZSZ7~? YZ &S 7*^77 -5=- '4b— ■<AsZÏ^-, <s^£>- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. yp^- - 7 i f -?</

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 538