J'7*^*7 V2? f/C ^A/h sr. «1 BESLISSING. '.fa f* f$a^- f>y? cy£jjZjC&^r I f yy f s_/V Hor. c*r Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. t.^ ^i4t^ *^y f^Z&t jOt^r Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. X-' c*$ AANMERKINGEN. t/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 540