4- BESLISSING. -AZz*~. -2v^>seip-, '^■^c A~Z> - AANMERKINGEN. r y>/ ■7* Jr Z. 4 zp z s f z <y ^V Xllj Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ■r* él'7 V é?£iZ ^3t* w <a^aw ^cir AT^ r fré:f.^l, ^irH jA?Zs/f'-f' ^J/k/^'' Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. «y T f 1 r a^djLSiisiA-^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 544