7 y r£. e E "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. U> KORTE INHOUD. 2&2%2. 'C^/^Zzz^zzz zsrzrzrz rc /^/y z&X&z lyzxty&Xl *é<&zrTy&*. x^it. Ss <Sziz*z -^Wn' <y 3 C 03 Dagteekening en volgnummer. y^''' V... C7/~2&-s,S*e^^ <ézSz?~zx&S 4^/2>Zh?y^ - yxx+t* 1 /L^T*e: e z 2^a2^>t X*£-X -X-^yz^-^y <2^222*" V /xZza-^z z?Zyx Z^Z^t yi^z2z zy-^^zTz^*U z zz^*- 'yzyzyZyc, 2^**p 'z%y yz- ^Zx< SZzÉzyzzyzyz—z^-*-*>XzL Z^ZTZT'zl <g*<^ /y7 y :-aj *£<2 2 - yt*z s z2 *-1 -pyy --y**tz-zz-xZxya ■<yxtz.z>Cz2^<

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 547