U )-€p- t v 3r/ W BESLISSING. I - -rk °^liL v/, Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. c s^'S s ¥*r*tL.4?sz - /'-i,£ Ï-$,J «5Kt/ S /-Tr~ï <C&-c+2 f ^-£, ^g-, x^é-# Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ■<?Z-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 550