l'l^ 7J j/f- B E S L I S S I N G. AANMERKINGEN. h' O-j- it 1*/ S 0) vAl Sj'i Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding^ van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 9- c r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 552