NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. SS, van de der op dag, den 1^92tjj Tegenwoordig de heeren: C7 Secretaris Afwezig de heer.. De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken' en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, tr.aééSTtr.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 554