*7 J&i ?r x n. BESLISSING. ^2^, a-77Z-? I b-d1 x3 HX tU4 s 11 - t-S. ^'VV' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ,/7 S <7 Z z *- t jtSt_ 7^7^ «s^Ac, - G*i".-• 7^T"*7 7TvV^''- '77 -Zi77^ yy ,v -z/<zi^. zPTz Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 556