f <=A% 7. V' AS i 1/0 ƒ1. CA v? S ~o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. U) 1\. Ul-Jl v y U)1M Aï>cZ^/.J^ ^i'/r j XX/ J? .^^>r «rt w 3 C a> Ui t/' Ui Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. J&P. &&Z* c I I U-éA ,*a<a^Séf z2^< t ^t sd&z-ez-e^-^' 6^/-. é^f/Sy ^»t, -^St, ^^-AAz <3r<A-~ L,:t«.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 557