v/V'ïJjf. V r bespre- oren de staande urg in iirectie tijdens tenslotte is ver- id te t Kaad- van de stukken .aatsbare dering xng van Leging hter kosten St. den ten "be' aan BESLISSING. Besloten wordt der Directeur van 01,7. te machtigen zich in verbinding te stellen met de firma Koelewijn te Baarn Aan den Directeur van 0,',7. die bij de bespreking tegenwoordig is wordt op dracht gegeven een nader onderzoek in te stellen narde thans geldende kosten van een verplaatsbare muziektent en daarom trent een nader rarouort in te zenden. Besloten wordt het advies van den Brand' raad in te winnen. Besloten wordt l/3 bij te dragen. Advies vragen Grondcommissie. Besloten wordt de verhoogde verplegings- kosten overe enkomstig het verzoek Arm bestuur bij te dragen. Besloten wordt de circulaire met bij lage om advies te zenden aan de Commissi van toezicht Lager Onderwijs. -ordt afgewezen. \x- 1 - iij. Wï./*. 3 cJcU^jUL. vBO 1 h/z Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. cxj cActAv—

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 56