BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Mr. E.3ergsma. te Amersfoort. vraagt door tusschenkomst van den Burge meester een maximum bijdrage uit de Ge meentekas ad f 5^0,- voor proefnemingen tot zuivering van de Luntersehe Beek. 3 C CT> *0 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 571