1 hA W fik BESLISSING. Je Vergadering is van oordeel dat een [dergelijke aanvrage schriftelijk zal moe [geschieden voorzien van de noodige toe jiichting en situatie. (zij besluit dit ter kennis te brengen va [verzoeker waarna deze aangelegenheid in â– behandeling genomen kan worden. ten Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. coJcttrXi-wt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 572