&7 X 7 '5- cvXu s Urfi. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. llu?. 7 X (J B 3 C DJ "o i u> Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. .77 *2?" /é7*C</'~-&*&€S>*z <Cï^S -<Lsis5^t^ .^i- >/L? U>£x.. I S/ZtisSóY v«V y^'o t X Tz&zz**?^** z^zzz~ 7 z7x^t "»_Zj' 4^*# °~i£>-7>- "^fc. S >C U ^£s%* «T^éiss* 7-^/J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 575