<n^c4~ H BESLISSING. J ,/TfV f/cP/ Jï ff/ 'Vt/VL(rw V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 'Z'" -'f^cv <-ï^ dNL--« r t--ty/ f éZ2 S '.-*-.r -r: *•- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 578