f 13 lij. Ln- "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter U)GH.Veenstra lil. Ver. Eerste Hulp bij Ongelukken. Soest. lil. 113. 14. II f. Corresp. Arbeids bemiddeling Soest. O.A.Helm. Soest Stork. Spoorstr. 32 Soest Verv.Uederl Gemeenten. s-Gravenhage li. Voorzitter Soest 25 Jan'29 24 Jan'29 28 Dec'28 22 Jan*29 6 Gec28 KORTE INHOUD. brengt in behandeling de beslissing op de gehouden inschrijving van de levering van benzine aan de gemeente 1929* Minimum af name 10.000 Liter. klaagt over gang van zaken bij het ter beschikking stellen van lokalen aan Vereenigingen vraagt subsidie voor I929. zendt jaarverslag 1928 klacht toestand Julianastraat. verzoek uitweg op de Anna Paulownalaan door opening van de' bestaande schutting. zendt circulaire omtrent borgstelling Arbitrage in alle geschillen bij aanne ming van werken. stelt voor de volgende besluiten tot wij ziging der gemeente-begrooting 1928 den Raad ter vaststelling aan te bieden. Besluit 4e Afd.no.1-2-1Ö2 /alsmede be sluiten I-2-I89 /190 /en 192 vraagt prijsopgaaf van een stuk grond ge legen hoek Soesterbergschestr-v.Beuningen laan ten behoeve van Hej.Lommen alhier. Ha k O.W. benz en b Bran gesc geld Aan zijn Vere ven verv spuw der Te b wede Lede --dvi Besl De v geno; meer hoev .Vord' Besl adre <3-en S- f 3 de C 3 C CP Dagteekening en volgnummer. II 1 I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 57