1 L X 1 y.w. 1 =5. ^P' AANMERKINGEN. r •«r 1 1 Zy^s> 1 Z^Z^ü*z-tf ff '-z-c-^-?.^*^ 1 1 1/ GUZti 'k/ y L 1^ ^W«. «*V r V rfyfzïo^' I - Vermelding indien van het BE SLIS SI N G. uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. <3^ ,'1-r*é-^ Iy/V^ L^zr^-s^ ^-*4t^css*: <»«=-=— ,^>ZW 1 P ^W^«, V' jz^£ tZ&zZaz^r' vVi-fcl-. *-*r- '.*-7^*Ss'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 582