J> HP' l 4 %<k /3~cP poMi u/S Q i BESLISSING. l' cdeLul**^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Z-Z^2r-z <&S<222^ &C&> t/ssSf >£2< A Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. Z3-/-//h. Z 3 -/-V 3 r zj> /lAU-i-v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 584