NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoSA van de der op dag, den C C 192 y. Tegenwoordig de heeren: Secretaris.s/é0<£ï /2, Afwezig de heer.. De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 586