-i 3L II 1 X" AANMERKINGEN. 7 7^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. i I '"iV ■+t*«t-tr-*£c. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. c/* :«/V rfi<fp z <?-j?6

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 590