"y- 1M 'Ml c 4 <3 f BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. k% vVLl.. 4 5<d. Uj o-j HLfC. 4 (M. u (J X G O Dagteekening en volgnummer. S./V. V. C^s-t -oVpfrCu-VMi u/l/l/ Vvv\J /VVHaa C^cJcJ^C KORTE INHOUD. y^-v-^iGc. cOt- cUo-w SV*\J^A cCt a J cUv-vc^i>. /W-^ J l^tru Cc^uij/4 <xXo y^VV\_-€-tU- - t^, 1/-*-», C-O^ iJu^v^V^, 'V"«S, 'VUtjvwX ^j^CAVK^") - >»)-iljtX4 /iaa_iaCl i*aX /t /Vi/lxA Otjt. cLvajt.^aiaa^coo-v. tUt^vj oLt ^irwfvr^ -uvnd^M-uXo ^d^vvvAAiAAiaT-vaTLt v-t»^ /t)^5 X-wv^) yLc^M,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 597