JTisF T y r AjlA ak^m-c^L <wajC%. y-e^yy^-T U/rAii^ l cLh/t '-^^tvLW cO^l ^VvL-e-vo/ty. cA. BESLISSING. JU ■uyÊ: o^B (1 CJ Q (l oUCw^l Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. --£-c-v oO-u, yC^c, t>~cs\ - tCe. c-cA-*-^ y£x 'V"v£^y-w 0—trw-vv yC*. y\^X-4^X-6'i^w y--w% I cLc /to cvysb- c^c-CCc^v-*v 0'C-cc. sv-xrv\ cX-Zs^jl -V-d^Vc (TV-UJc. tL-B Q y&^y^S-^-i, o^/^y^o^A j <A-C; "öc Jyyv£ ZsUsW^ y-v-* ey^yoX v-Hi yC-ixyT ^L*/4 yy^/^L. c-« t-v* oC^u. -\^V-V%cA^v4 UUxLj CO -£^^yi^u /V-iS-1^ strip* zwi*~Jc rvtt^V c\oja^ Jc gss r! nLcuiyi isQ J~C- kVU^VUAj -G-i-, tT^H. \£,(X^ tL*- ^V-Vx iUc Q^\JZ^JLju 0iX**v clx Oy^cL^ C^X -C> yU^/^i"Tolvvi^ cAxA- X'C-^c-y-V'J/Vt^ yyoTicC /t-t>-e_ -yyvov cx^cXyt^ J< dU^ j cX-yjc^. /oyC^-^yl ^v -yyo cA^u/t /v-w, ds, X^VoAXe^uyCc c^-<_ /VWvtLx^- /vvct. "Wy-C-CXxv^C oOtr-üV /Cl. x^-u» öt^vU^U.(i«^ (CUx y^i-xe-yisr -^-c, 1Xv\ CkO-Lj ^V-Wa. SJLs^ 'V-Cs^j^C^sj - ■/Cc /Vw C\yC<^ /Cwv^cyC*^ oL*- £TU.C^Xvx^ -^vuje-tAx^c cAJjg. oÜa K/Hv^ sJlojJi- u^\ rw/i^vyC^- 0^] y^yv^-^j 3 yvin'^Cc^ ^\-t- cC<jiA. TT yVA^y^f^ -^5 i^-9-Lc/C^ ^y^Vtt/T tn.d/\jts-l -3 (wT -Ïc cA^Uj yy tLs1'y^jey ^•K \v^vtCsi_ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN J '^g^tr. -rf1-.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 598