5i 1 6F- BESLISSING. ir ^d-^puvJ yö -tA. ijy. ScM^- £\Xy vr X4 St*: yf- v/V (5*44. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 'Vim tLLz I 'C Cs^ a-c-v-v.U^~ i>Cx. -tx-c ui» U. jc^k I DO. I cw. Vrt. Ift»li -e tVt^L^U. /Öa^-thM.C mvvuto/^ G~ t<£o oC(_ C\.O^w cC 6t_ i4v/T -V-fcv-, C(\ C*-/<1/V0 /^VfV-^-C^A, vTi ^4\ ^L U-\ -€^-\. A-v*. 'VyVVLtA, V 3 sls\/-Tr^ cAs^- (/Ch, -2--^ c^uc oL^*~A. it 'v~u*l aa-vaA. A»^v^-exL&'v^v»^ a/-^ ^it/vuw. 1,'-GT,^4-y,^GU1 .e~. "D^ALt-tA-u^ -w, -Ia».^ eGn_i cLt. /rm^ cLo e/C ^a. £^s /tL 'lAy^j a-^ cG^A Avüe/T AAW^I /l/VWd^ Aa-W\ oC^aT" ^t- ^R.cuit,/" _g>^ C^s^Laaaavj ^tAUirn^^ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. J I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 600